Majstrovstvá kraja staršieho žiactva 2017 - Propozície

09.03.2017 08:42

V Martine v telocvični Gymnázia J.Lettricha sa 19.3.2017 uskutočnia majstrovstvá kraja 2017 

v kategórii staršieho žiactva

 

Majstrovstvá kraja jednotlivcov staršieho žiactva

pre rok 2017

 

Všeobecné ustanovenia:

 

1. Usporiadateľ             : TJ MEDOKÝŠ MARTIN – z poverenia KSTZ ZA

2. Dátum                       : 19.3.2017 /Nedeľa/

3. Miesto                       : Gymnázium J. Lettricha, Martin-Ľadoveň  - Telocvične

4. Riaditeľstvo              : Riaditeľ : Ing. Miroslav Mikuš, zabezpečí aj ďalších potrebných

                                         činiteľov  ako hl .rozhodca a pod.

5. Prihlášky                   :  v deň súťaže v mieste konania do 9.00 hod

6. Náklady                     : Hráči štartujú na vlastné náklady, resp. náklady svojich oddielov

 

Technické ustanovenia:

 

7. Predpis                       : Hrá sa podľa Pravidiel stolného tenisu, Súboru predpisov a tohto

                                         rozpisu

8. Súťažné disciplíny     : Dvojhra starších žiakov a žiačok, štvorhra starších žiakov

                                         a žiačok, zmiešaná štvorhra

9. Hrací systém         : Dvojhry v I. stupni v skupinách, v II. vyraďovací, štvorhry sa

                                    hrajú vyraďovacím spôsobom. Ak sa zúčastní viac ako 48 hráčov

                                          aj dvojhry sa hrajú vylučovacím spôsobom od začiatku.

10. Začiatok                   :  do 9.00 prezentácia, od 10.00 zahájenie dvojhier

11. Loptičky                   :  Dodá usporiadateľ / Plástové –XUSHAOFA 40+ /

12. Ceny                         :  Hráči vo všetkých disciplínach umiestnení na 1.-3. mieste

                                          /dve 3. miesta/ obdržia diplomy a medaily

13. Postupy                    :  Podľa propozícií SSTZ pre M-SR

14. Dotácie                     : 100 E na usporiadanie MK od KSTZ ZA.

                                          Oddiely obdržia dotácie za umiestnenie svojich hráčov vo

                                          dvojhrách nasledovne:  1. miesto 30,- €

                                                                                2.             20

                                                                                3.-4.        15

                                                                                5.-8.        10

                                                                                9.-16.        5

15. Podmienky účasti     : Štartujú len hráči s platným registračným preukazom

16. Výsledky                  : Usporiadateľ zašle úplné výsledkové listiny vo formáte požadovanom

                                         p. Alexym na adresu predsedu ŠTK KSTZ ZA. Predseda ŠTK

                                         zabezpečí, aby sa požadované výsledky dostali na správne adresy

                                         pre tvorbu rebríčkov a príp. nomináciu na M-SR.

         

                                

28.2.2017                                                                           JUDR. Martin  Ďuračik

                                                                                               predseda KSTZ ZA

—————

Späť