Pracovné komisie VV KSTZ

Legislatívn-met.-vzdeláv. komisia   Predseda:Martin Ďuračík

                                  člen:Marián Bystričan
                                  člen:Roman Cibulka

 

ŠTK a klasifikačná komisia         Predseda:  ing.František Kováč

                                  člen:Juraj Švento
                                  člen:Milan Laššák
                                  člen:Šimon Švento

 

 Disciplinárna komisia:                Predseda: Martin Ďuračík

                                  člen:
                                  člen:Milan Laššák

 

Rozhodcovsko-trénerská  komisia Predseda: Roman Cibulka

                                  člen:Marián Bystričan
                                  člen:ing.Ján Buczacki

 

Komisia   mládeže                        Predseda: Milan Laššák

                                  člen:Juraj Švento
                                  člen:Roman Cibulka
                                  člen:Šimon Švento 

Kontrólna komisia                        predseda:

                                  člen:ing.František Kováč
                                  člen:Roman Cibuľka

Matričná komisia                         Predseda:

                                  člen:
                                  člen:Milan Laššák

Mediálna  komisia                         Predseda: Milan Laššák

                                  člen:Juraj Švento
                                  člen:Roman Cibulka