1.ročník súťaže družstiev mužov v stolnom tenise o Pohár žilinského kraja

26.01.2022 08:51

 

 

KSTZ Žilina chce pre kluby ktoré majú možnosť a záujem hrať v režime OP ponúknuť alternatívnu súťaž pod priebežným názvom Krajský pohár KSTZ Žilina 2022. 
 

VV KSTZZA vypisuje súťaž

  1. ročník súťaže družstiev mužov v stolnom tenise o Pohár žilinského kraja

 

   Právo štartu : družstvá kraja ZA  štartujúce v 2.,3. 4. lige . Oddiel, ktorý má v týchto    súťažiach viac družstiev, môže prihlásiť len jedno družstvo.

Podmienky účasti: hrá sa v režime OP, za oprávnený štart hráča zodpovedá oddiel. Právo

                                 Kontroly režimu OP majú vedúci družstiev.

                                 Oddiely, ktoré majú v uvedených súťažiach viac družstiev, môžu do súťaže

                                 zaradiť hráčov  napr. z 2. aj 4. ligy. Hrá sa na schválené súpisky pre ročník

                                2021-22.   Hrá sa v 4- členných družstvách na 18 zápasov.

                               Oddiely prihlásia svoje družstvá do 15.2.2022 riadiacemu súťaže

Systém súťaže : Hrá sa švajčiarskym systémom

                            Bližšie k systému:

  • každé družstvo odohrá 6 stretnutí 
  • prvé kolo sa vyžrebuje s prihliadnutím na vzdialenosti a urobí sa tabuľka 
  • v druhom kole bude hrať prvý s druhým, tretí so štvrtým,  atď  a opäť sa

sa urobí tabuľka

  • v 3. kole bude hrať opäť prvý s druhým, tretí so štvrtým atď.
  • tak sa pokračuje až po posledné 6. kolo, družstvá sa nesmú stretnúť

dvakrát.

              Hrá sa na jedno stretnutie, domáce družstvo určí riadiaci súťaže so snahou, aby každé družstvo odohralo 3 stretnutia doma a 3 von pokiaľ to bude možné. Prvé kolo sa vyžrebuje.

Konečné poradie určí tabuľka po 6. kole. V tomto systéme bude prvý ten, kto bude mať najviac

víťazstiev. Pri rovnosti víťazstiev bude rozhodovať rozdiel setov. Pri rovnosti rozdielu setov

bude rozhodovať rozdiel loptičiek. Vzájomné stretnutia nie sú kritériom.

Na základe uvedeného je potrebné vypisovať zápisy presne a úplne až do loptičiek.

Nakoľko pandemická situácia spôsobila, že dlhodobé súťaže by boli v postate neregulárne,

VVKSTZ zvolil aspoň túto náhradu pre tých, ktorí si chcú zahrať.      

Súťaž bude otvorená, ak sa prihlási aspoň 16 družstiev.

Pre túto súťaž sú platné všetky predpisy ako pre majstrovské stretnutia s výnimkami uvedenými

vyššie.

Ostatné náležitosti:

Riadiaci súťaže a zasielanie zápisov   : Ing. Ján Buczacki 0903 452 957   buczacki.jan@orava.sk 

 

Ceny  :   1. miesto   pohár, 300 Euro

                2.miesto   pohár,  200 Euro

                3.miesto  pohár,  100  Euro

Hracie termíny :  26.2. , 12.3., 26.3., 9.4., 23.4., 7.5.

Hrací čas : sobota 10,00 hod. Súperi sa však môžu dohodnúť na odohratí aj deň predtým alebo potom.

 

                    24.1.2022                                                     výbor KSTZZA

 

—————

Späť