ANKETA - PRIPOMIENKY A NÁVRHY ZMIEN

08.02.2018 15:18

Ako bolo dohodnuté na poslednej konferencii nášho regionálneho hnutia, predkladáme Vám návrhy a pripomienky k zmenám v súťažiach riadených naším zväzom. Pripomienky vzyšli od Vás, činovníkov klubov, ktorých družstvá v týchto súťažiach pôsobia. Prípadné reakcie, dotazy, posielajte na E-mail: frantisekkovac@centrum.sk 

 

1. Návrh na zmenu hracích termínov 3.ligy na piatok , prevážne 18.00 h (Tvrdošín, MSTK Martin,Trnové,Višňové)

 

2. Návrh na zmenu systému 2.ligy na 14 zápasov v stretnutí (Tvrdošín)

 

3. Návrh na hlasovanie o zmenách v jednotlivých ligách tak aby hlasovali len účastníci týchto líg (MSTK Martin, KNM)

 

4. Návrh na povinné fotografovanie družstiev pri nástupe na stretnutie a v prípade neodoslania fotografie postihnutie formou WO (KNM)

 

5. Návrh na zmenu hracích systémov podľa extraligy, 1.časť všetci spolu, 2.časť prvých šesť a druhých šesť a navyše 2.časť aby sa hrala dvojkolovo (KNM)

 

6. Návrh na zrušenie nezapočítavania WO v 2.lige (Kováč F.)

 

—————

Späť