Baráže v súťažiach družstiev mužov - informácia

15.04.2019 08:59

 

Baráže družstiev  mužov  2018/19 – termíny

 

28.4.             o 2. ligu . Účastníci : Lučenec A , Nižná B , Krupina A – hrá sa v Lučenci

5.5                o 3. ligu u účastníka 3. ligy, 

12.5               o 4. ligu Východ u účastníka 4. ligy východ,

                       O 4. ligu Západ u účastníka 4. ligy západ,

 Toho príslušného účastníka budeme poznať neskôr, až po ukončení jednotlivých baráží počnúc 2. ligou.

Žiadame družstvá :

   a/ ktoré sa umiestnili NA 1. MIESTACH v 5., 4. Ligách a 3. A 2. Ligy

   b/ ktoré sa umiestnili na 2. MIESTACH v 5., 4. Ligách a 3. Ligy

       aby potvrdili svoju účasť o postupe do vyššej súťaže bod a/

       aby potvrdili svoju účasť v príslušnej baráži bod  b/

DO 25.4.2019

   na mail, mobil povereného riadením súťaží.

Propozície jednotlivých baráží budú vydávané priebežne, následne po každej z nich počnúc od 2. ligy.

 

15.4.2019                                                      

 

Ing. Ján Buczacki

Poverený riadením baráží  KSTZ ZA

 

 

 

—————

Späť