Baráže v súťažiach družstiev mužov - termíny

07.04.2018 09:13

V prílohe si môžete pozrieť termíny jednotlivých baráží, ktoré sú už známe. Všetky podrobnosti samozrejme ešte k dispozícií nie sú, bude sa na ne  musieť ešte počkať. Družstvá ktoré do baráži postúpili ale prosíme o potvrdenie účasti  v barážach na mail, mobil riadiaceho

a to  do 15.4.2018.

   Taktiež žiadame do 15.4.2018 o potvrdenie víťazov 5. a  4. líg a 3. ligy, že sa ako víťaz dlhodobej súťaže 

prihlásia do príslušnej vyššej súťaže v novom súťažnom ročníku !

Propozície jednotlivých baráží budú vydávané priebežne, následne po každej z nich počnúc od 2. ligy.

Termíny

 

—————

Späť