Barážové stretnutia - predbežné vysvetlenie

15.04.2015 08:11

 

B   A   R   Á    Ž   E

 

  Vzhľadom k tomu, že okrem krajských súťaží majú barážové stretnutia aj Orava a Liptov, 

tu je spôsob, akým sa bude postupovať, ak z 1. ligy zostúpi jedno družstvo do našej 2. ligy.

 

2. liga : zostúpi Žarnovica a Žilina B. Barážové stretnutia budú v Kremnici 

za účasti druhých družstiev 3. líg /BB a ZA/. Víťazné družstvo si zabezpečí 2. ligu.

     Poznámka : Ak z l. ligy zostúpia dve družstvá, barážové stretnutia budú vo Vrútkach.

                      Dnes už vieme, o 10,00 budú hrať proti sebe Žiar a Medokýš Martin.

                      Propozície tejto súťaže budú vydané hneď po baráži v 1. lige.

 

3. liga: 

A/  Ak baráž do 2. ligy vyhrá BB, potom z 3. ligy zostúpia dve družstvá a barážové

       stretnutia o 3. ligu budú u družstva umiestneného na 10. mieste spolu

         s družstvami umiestnenými vo 4. ligách na 2. mieste.

B/  Ak baráž do 2. ligy vyhrá družstvo zo ZA, potom z 3. ligy zostúpi len jedno

            družstvo a barážové stretnutia budú u družstva umiestneného na 11. mieste.

 

4. liga Východ :

CAk bude platiť A/ , potom:

          C1 : Ak baráž do 3. ligy vyhrá družstvo zo 4. ligy Západ, potom z 4. ligy Východ

                    zostúpia dve družstvá a o 4. ligu bude baráž u 10. družstva.

 

         C2 : Ak baráž do 3. ligy vyhrá družstvo zo 4. ligy Východ, potom z 4. ligy Východ

                  zostúpi len jedno družstvo a o 4. ligu bude baráž u 11. družstva.

 

                       Ak bude platiť B/, potom :

 

               C3  : Ak baráž do 3. ligy vyhrá družstvo zo skupiny Západ, potom z 4. Východ

                        zostúpi len jedno družstvo a o 4. ligu bude baráž u 11. družstva

 

               C4 : Ak baráž do 3. ligy vyhrá družstvo zo skupiny Východ, potom z 4. ligy

                       Východ zostúpi len jedno družstvo a baráž o jedno postupové miesto

                        odohrajú len družstvá umiestnené na druhých miestach 5. líg

                        Liptov a Orava na neutrálnej pôde

 

 Poznámka : a/ Podobne možno riešiť aj dve zvyšné varianty, t.j. keď z prvej ligy nezostúpi

                         žiadne družstvo, alebo keď zostúpia dve.

 

                     b/  a tiež podobne to bude platiť pre 4. ligu skupina Západ

 

Termíny baráží:   

26.4.2015   o 2. ligu

2.5.         o 3. ligu

9.5.         o 4. ligu

                                                výbor KSTZZA

                       

 

—————

Späť