Disciplinárne tresty pre neúčasť družstiev dorastu

29.12.2010 23:57

Za neúčasť na druhom turnaji 1.divízie dorastu boli družstvá Čadca "B" a Žilina disciplinárnou komisiou KSTZ potrestané pokutou 20,-€

Žilina 20,-€

Čadca B  20,-€

Kluby sú povinné pokutu uhradiť najneskôr do 11.1.2011 pod následkom ďalších disciplinárnych opatrení.

—————

Späť