Dokumenty a informácie k sezóne 2013-2014

09.09.2013 07:38

V jednotlivých kolonkách sú postupne doplňované potrebné informácie, treba ich sledovať a dokumenty si prípadne preštudovať, aby sme predišli prípadným nedostatkom už na začiatku, najlepšie ešte pred otvorením ročníka.  Prvé kolo je naplánované na 27.9.2013,  druhá a tretia liga začínajú 5.10.2013.   Vyžrebovanie už je zverejnené aj na strane www.pinec.info,  postupne budú  doplňované aj mládežnícke súťaže.  Je dostupný už aj športový kalendár jednotlivých podujatí, takže treba sledovať. 

—————

Späť