Doplnenie a aj nedoplnenie 4.ligy východ muži

16.08.2022 21:02

Na základe neprihlásenia družstva A klubu OŠK Valaská Dubová do 4.ligy východ muži v sezóne 2022/23 bola súťaž doplnená o klub OŠK Bziny. A keďže sa ešte dodatočne odhlásil Cosmos Sedliacka Dubová a žiadne družstvo záujem nepotvrdilo, ostala 4.liga východ iba o 11. účastníkoch. 

 

Kováč F.

predseda ŠTK

—————

Späť