Doplnenie - rozpis k súťažiam mládeže

11.09.2018 07:39

Výkonný výbor krajského stolnotenisového zväzu Žilina

Rozpis pre súťaže NŽ, MŽ, SŽ a dorastu

 

 1. Riadenie súťaží : súťaže riadi VV KSTZZA prostredníctvom ŠTK
 2. Poriadateľom budú oddiely uvedené v Športovom kalendári
 3. Termíny : podľa Športového kalendára
 4. Právo štartu : hráči všetkých oddielov v žilinskom kraji, ktorí majú platný RP
 5. Prihlášky : v deň súťaže, v mieste súťaže, hodinu pred zahájením
 6. Úhrada nákladov: Hráči štartujú na vlastné náklady, resp. na náklady svojich oddielov
 7. Vyžrebovanie : podľa Športového kalendára
 8. Predpis : Hrá sa podľa Pravidiel stolného tenisu, SP a tohto rozpisu
 9. Systém súťaží : Všetky kategórie mládeže súťažia formou bodovacích turnajov jednotlivcov, ktoré budú po každom kole vyhodnotené a následne podľa nich ďalšie nasadzované.  Po záverečných turnajoch všetkých vekových kategórií budú vyhodnotené 4 najlepšie družstvá, ktoré budú hrať jednokolovým spôsobom o majstra kraja a následne aj o postup do kvalifikácie s krajom BB o postup na M-SR.

   Majstrovstvá kraja jednotlivcov podľa Športového kalendára

 1.  Vekové kategórie: dorast  : 2000 – 2002

                                      SŽ      : 2003 – 2004

                                      MŽ    : 2005 – 2006

                                      NŽ     : 2007 a mladší

                 To platí do 31.12.2018. Od 1.1.2019 sa vekové hranice posúvajú

Pozn: Pre súťaže družstiev dorasteniek a dorastencov platí, že súťažný ročník môžu dohrať tak, ako nastúpia / tu sa veková hranica neposúva/.

 1.  Zloženie družstiev : Mladšie žiačky : 2- členné

                                           Ostatní              : 3 –členné

 1. Loptičky, rakety, rozhodcovia – tak ako v Rozpise dospelých
 2. Podmienky účasti:
 • Každý hráč musí mať platných RP vystavený SSTZ a uhradí v mieste konania bodovacieho turnaja 4 Eurá.
 • Súpisky vystavia len družstvá, ktoré sa zúčastnia súťaže o majstra kraja. Stačí ich predložiť práve na tomto turnaji.
 • Po ukončení posledného bodovacieho turnaja bude vyhodnotená účasť hráčov podľa oddielov, ktoré majú v krajských súťažiach aspoň jedno družstvo mužov.

Ak bude mať oddiel aspoň jedno zastúpenie v ktorejkoľvek kategórii, nebude mu udelený poplatok vo výške 15 E za neúčasť mládeže.

Dalibor Jahoda,

predseda komisie mládeže KSTZZA

 

—————

Späť