Dotácie za výsledky mládeže

06.07.2018 08:21

Tu je zoznam klubov, ktoré dostanú dotácie za výsledky mládeže v minulej sezóne. 

Kluby, ktoré majú účet v bankách, môžu tieto nahlásiť predsedovi ŠTK, dotácie sa môžu 

aj započítať s vkladom družstiev do novej sezóny

ŠKST Ružomberok                      255,00 EUR

Kysucké Nové Mesto                   155,00 EUR

Tvrdošín                                     200,00 EUR

Čadca                                        205,00 EUR

Vrútky                                        110,00 EUR

Medokýš Martin                             15,00 EUR

Suchá Hora                                    10,00 EUR

Bytča                                             15,00 EUR

Žilina                                              25,00 EUR

Oravská Lesná                                15,00 EUR

Valča                                              30,00 EUR

Lietavská Lúčka                               25,00 EUR

 Stará Bystrica                                 10,00 EUR

 

—————

Späť