Konferencia KSTZ - 19.6.2011 v Ružomberku

06.06.2011 08:18

 

                                    P  O Z V Á  N  K A

 

 

            na krajskú konferenciu stolnotenisového zväzu žilinského kraja

 

 

    Pozývame Vás na krajskú konferenciu KSTZ ZA, ktorá sa bude konať dňa 19.6.2011

o 10,00 hod v Ružomberku v hoteli Áčko / nad TESCOM, nad STH, vedľa futb. štadiónu/.

 

Delegáti s hlasom rozhodujúcim : zástupcovia oddielov majúcich v krajských alebo

republikových súťažiach aspoň jedno družstvo

 

Hostia : - zástupcovia kraja BB

-          zástupcovia OSTZ v kraji ZA

-          zástupca SSTZ

 

Program:  1. Otvorenie

                 2. Voľba pracovných komisií

                 3. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2010/11

                 4. Správa o hospodárení

                 5. Spolupráca s krajom BB, SSTZ

                 6. Voľby nového výboru KSTZ ZA

                 7. Voľby delegátov na konferenciu SSTZ

                 8. Príprava nového súťažného ročníka, Rozpis súťaží

                 9. Návrh na uznesenie

                10. Diskusia, rôzne

                11. Schválenie uznesenia

                12. Záver

 

    Žiadame oddiely, aby vyslali svojich zástupcov na konferenciu, nakoľko predseda KSTZ aj predseda ŠTK,

sa svojich funkcií vzdali a teda jednou z hlavných úloh konferencie bude zvoliť nový funkčný výbor.

 

   KSTZ zabezpečí obed a občerstvenie.

 

 Ing. Ján Buczacki

predseda KSTZ ZA v zast.

    

—————

Späť