Krajský bodovací turnaj pre dorast a ml.žiakov

01.09.2013 23:29

V Lučenci je na deň 14.9.2013 naplánovaný prvý krajský bodovací turnaj pre kategórie dorastu a ml.žiactva. Spolu v jeden deň. Turnaj nie je voľný, teda môžu sa ho zúčastniť len hráči podľa propozícií, teda hráči s platnou registráciou v oddieloch krajov Žilina a Banská Bystrica. Takéto bodovacie turnaje sa v žilinskom kraji zatiaľ neporiadali,  novinkou je ale, že tieto turnaje  budú zarátané  do mládežníckych . rebríčkov SR . Záujemcovia o tento turnaj sú preto vítaní a je na kluboch a rodičoch, či sa týchto turnajov zúčastnia.

Propozície Bodovacieho turnaja v Lučenci

—————

Späť