M SR jednotlivcov mladšie žiactvo 18. - 19. 7.2020 Bratislava - pokyn KSTZ ZA

09.07.2020 10:23

Pokyn krajského stolnotenisového zväzu - Žilina

                                     M-SR jednotlivcov mládeže

 1. Povinnosti predsedu zväzu:
  • prihlásiť príslušných hráčov na M-SR podľa vekovej kategórie
  • zabezpečiť vedúceho krajskej výpravy
  • oboznámiť mailom oddiely, ktoré majú nominovaných hráčov s týmito skutočnosťami
 2. Povinnosti oddielov:
  • zabezpečiť štart svojich hráčov na príslušných M-SR v zmysle propozícií SSTZ, odvoz aj dovoz hráčov
  • nahlásiť prípadnú neúčasť nominovaného hráča vedúcemu krajskej výpravy do

doby vyžrebovania

 • sledovať možnosť štartu náhradníka v súťaži, spolupracovať s vedúcim krajskej výpravy
 1. Povinnosti vedúceho krajskej výpravy:
  • nahlásiť prípadnú neúčasť nominovaného hráča v zmysle príslušných propozícií SSTZ  na patričnú adresu
  • v prípade pokynu od usporiadateľa zabezpečiť štart náhradníka. Spolupracovať

s príslušným oddielom

 • zabezpečiť zloženie štvorhier na M-SR po dohode s oddielmi
 • v prípade možnosti spolupracovať s oddielmi pri odvoze na dovoze hráčov na M-SR s cieľom zminimalizovať náklady
 • v prípade potreby kaučovať našich hráčov v priebehu súťaže
 • zastupovať hráčov počas M-SR pri akýchkoľvek situáciách, 
 • keď sa treba o hráča postarať po hráčskej aj organizačnej stránke.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Pre M-SR jednotlivcov v kategórii mladšieho žiactva dňa 18-19.7.2020 bude vedúcim krajskej výpravy pán Karol Holubčík  tel: 0917 331 323

Nominovaný hráči:

Samuel Arpáš    Lokomotíva Vrútky               

Jakub Holubčík  ŠKST Ružomberok  

Adam Kubík      MSK Kys.Nové Mesto

Matúš Turiak    MSK    Čadca

Samuel Skalický  Lokomotíva Vrútky

Dievčatá

Alica Kubjatková  MSK  Čadca

Carolina  Korf       ŠKST  Ružomberok

 

Náhradníci:

N3   Ján Kršiak             TZO Bytča

N5   Simon Jantulík      MSK Kys.Nové Mesto

N6   Andrej Lofaj          ŠKST Ružomberok

N7  Patrik Štancel   Lokomotíva Vrútky  

N3  Soňa Gerátová  MSK Čadca    

 

 

—————

Späť