Majstrovstvá kraja jednotlivcov ml.žiakov na rok 2013 budú v Ružomberku

28.03.2013 14:25

Výbor krajského stolnotenisového zväzu – Žilina

                                  V Y  P  I S U J E

Majstrovstvá kraja jednotlivcov mladšieho žiactva v stolnom tenise pre rok 2013

Všeobecné ustanovenia:
1. Poriadateľ                 : ŠKST Ružomberok – z poverenia KSTZ ZA
2. Dátum                       : 14.4.2013
3. Miesto                       : STH ŠKST pri futbalovom štadióne
4. Riaditeľstvo               : riaditeľ : Roman Cibulka , zabezpečí aj ďalších potrebných
                                         činiteľov  ako hl .rozhodca a pod.
5. Prihlášky                   :  v deň súťaže v mieste konania do 9,00 hod                                                                                                                                6. Náklady                     : Hráči štartujú na vlastné náklady, resp. náklady svojich oddielov
Technické ustanovenia:
7. Predpis                       : Hrá sa podľa Pravidiel stolného tenisu, Súboru predpisov a tohto
                                         rozpisu
8. Súťažné disciplíny     : Dvojhra mladších žiakov a žiačok, štvorhra mladších žiakov
                                         a žiačok, zmiešaná štvorhra                                            
9. Hrací systém               : Dvojhry v I. stupni v skupinách, v II. vyraďovací, štvorhry sa
                                          hrajú vyraďovacím spôsobom
10. Začiatok                   : do 9,00 prezentácia, od 9,30 zahájenie dvojhier
11. Loptičky                   :  Dodá poriadateľ
12. Ceny                         :  Hráči vo všetkých disciplínach umiestnení na 1.-3. mieste
                                          /dve 3. miesta/ obdržia diplomy
13. Postupy                    : Na M-SR postúpia len víťazi vo dvojhrách, ďalších nominuje
                                         SSTZ.
14. Dotácie                     : 100 E na poriadanie MK od KSTZ ZA
15. Podmienky účasti     : Štartujú len hráči narodení v roku 2000 a mladší s platným
                                          registračným preukazom
10.2.2013                
                                                                                              Ing. Ján Buczacki
                                                                                             predseda KSTZZA
 

—————

Späť