Majstrovstvá kraja mužov a žien 2012

28.01.2012 11:44

Výbor krajského stolnotenisového zväzu – Žilina

                                  V Y  P  I S U J E

Majstrovstvá kraja jednotlivcov mužov a žien v stolnom tenise pre rok 2012

Všeobecné ustanovenia:
1. Poriadateľ                 : MSK Ceresit Čadca – z poverenia KSTZ ZA
2. Dátum                       : 5.2.2012
3. Miesto                       : Športová hala pri futbalovom štadióne
4. Riaditeľstvo               : riaditeľ : Ľudovít Valárik, zabezpečí aj ďalších potrebných činiteľov
                                                        ako hl .rozhodca a pod.
5. Prihlášky                   : do 4.2.2012 do 18,00 hod na mobil: 0907841271, resp. mail:
                                        blazek.radoslav@gmail.com
6. Náklady                     : Hráči štartujú na vlastné náklady, resp. náklady svojich oddielov
Technické ustanovenia:
7. Predpis                       : Hrá sa podľa Pravidiel stolného tenisu, Súboru predpisov a tohto
                                         rozpisu
8. Súťažné disciplíny     : Dvojhra mužov, dvojhra žien, štvorhra mužov, štvorhra žien
                                         a zmiešaná štvorhra
9. Hrací systém               : Dvojhry v I. stupni v skupinách, v II. vyraďovací, štvorhry sa
                                          hrajú vyraďovacím spôsobom
10. Začiatok                   : do 9,00 prezentácia, od 9,00 zahájenie dvojhier
11. Loptičky                   :  Dodá poriadateľ
12. Ceny                         :  Hráči vo všetkých disciplínach umiestnení na 1.-3. mieste
                                          /dve 3. miesta/ obdržia diplomy
13. Postupy                    : Na M-SR postúpia len víťazi vo dvojhrách, ďalších nominuje
                                         z prítomných hráčov KSTZ podľa pridelenej kvoty od SSTZ
                                         a podľa aktuálneho rebríčka SR.
                                                                                            

Ing. Ján Buczacki

 predseda KSTZZA
 

—————

Späť