Majstrovstvá kraja mužov a žien

30.01.2013 11:37

Výbor krajského stolnotenisového zväzu – Žilina

 

V Y  P  I S U J E

 

Majstrovstvá kraja jednotlivcov mužov a žien v stolnom tenise pre rok 2013

 

Všeobecné ustanovenia:

 

1. Poriadateľ                 : TJ Čadca – z poverenia KSTZ ZA

2. Dátum                       : 3.2.2013

3. Miesto                       : Športová hala pri futbalovom štadióne

4. Riaditeľstvo               : riaditeľ : Ľudovít Valárik, zabezpečí aj ďalších potrebných činiteľov

                                                        ako hl .rozhodca a pod.

5. Prihlášky                   :  v deň súťaže v mieste konania do 9,00 hod                                                                                                                                6. Náklady                     : Hráči štartujú na vlastné náklady, resp. náklady svojich oddielov

Technické ustanovenia:

7. Predpis                       : Hrá sa podľa Pravidiel stolného tenisu, Súboru predpisov a tohto

                                         rozpisu

8. Súťažné disciplíny     : Dvojhra mužov a žien, štvorhra mužov a žien, zmiešaná štvorhra  

                                         

9. Hrací systém               : Dvojhry v I. stupni v skupinách, v II. vyraďovací, štvorhry sa

                                          hrajú vyraďovacím spôsobom

10. Začiatok                   : do 9,00 prezentácia, od 9,30 zahájenie dvojhier

11. Loptičky                   :  Dodá poriadateľ

12. Ceny                         :  Hráči vo všetkých disciplínach umiestnení na 1.-3. mieste

                                          /dve 3. miesta/ obdržia diplomy

13. Postupy                    : Na M-SR postúpia len víťazi vo dvojhrách, ďalších nominuje

                                         SSTZ.

14. Dotácie                     : 100 E na poriadanie MK

 

 

 

 

28.1.2013

 

 

 

               

                                                                                              Ing. Ján Buczacki

                                                                                             predseda KSTZZA

 

—————

Späť