Majstrovstvá SR najmladšieho žiactva, 25.-26.7.2020, STC ŠKST Bratislava - pokyn KSTZ ZA

20.07.2020 12:57
 1. Povinnosti predsedu zväzu:
  • prihlásiť príslušných hráčov na M-SR podľa vekovej kategórie
  • zabezpečiť vedúceho krajskej výpravy
  • oboznámiť mailom oddiely, ktoré majú nominovaných hráčov s týmito skutočnosťami
 2. Povinnosti oddielov:
  • zabezpečiť štart svojich hráčov na príslušných M-SR v zmysle propozícií SSTZ, odvoz aj dovoz hráčov
  • nahlásiť prípadnú neúčasť nominovaného hráča vedúcemu krajskej výpravy do

doby vyžrebovania

 • sledovať možnosť štartu náhradníka v súťaži, spolupracovať s vedúcim krajskej výpravy
 1. Povinnosti vedúceho krajskej výpravy:
  • nahlásiť prípadnú neúčasť nominovaného hráča v zmysle príslušných propozícií SSTZ  na patričnú adresu
  • v prípade pokynu od usporiadateľa zabezpečiť štart náhradníka. Spolupracovať

s príslušným oddielom

 • zabezpečiť zloženie štvorhier na M-SR po dohode s oddielmi
 • v prípade možnosti spolupracovať s oddielmi pri odvoze na dovoze hráčov na M-SR s cieľom zminimalizovať náklady
 • v prípade potreby kaučovať našich hráčov v priebehu súťaže
 • zastupovať hráčov počas M-SR pri akýchkoľvek situáciách, 
 • keď sa treba o hráča postarať po hráčskej aj organizačnej stránke.

 

Hráči:

 

Peter Polák  MSK Čadca, 

Patrik Śtancel Lokomotíva Vrútky, 

Tomáš Konšťak Oravan Námestovo , 

Simon Jantulík MŠK Kysucké Nové Mesto, 

Oliver Olešňan MSK Čadca, 

Marco Cisárik MSK Čadca,

Marek Dorník ŠKST Ružomberok, 

Jozef Žabka Oravan Námestovo, 

Marek Grobarčík OŠK Istebné.

 

dievčatá : 

Veronika Jašeková Lokomotíva Vrútky

náhradníci: 

N5  Jakub Gálik TZO Bytča

N1  Jessica Žibeková  Lokomotíva Vrútky

 

Vedúcim Žilinského regiónu bude pán Marek Dorník st. tel: 0910 555 425

 

—————

Späť