MK jednotlivcov najml.žiactva na rok 2013-stránka turnaja

15.04.2013 22:28

Pozvánka a propozície Majstrovstiev Žilinského kraja najmladšieho žiactva v stolnom tenise, ktoré sa konajú 28.4. 2013 - nedeľa vo Vrútkach  sú na:

https://lokomotiva-vrutky.meu.zoznam.sk/

Na tejto stránke budú hneď po skončení turnaja zverejnené aj výsledky a foto z  tohto turnaja .

 

Výbor krajského stolnotenisového zväzu – Žilina

                                  V Y  P  I S U J E

Majstrovstvá kraja jednotlivcov najmladšieho žiactva v stolnom tenise pre rok 2013

 

Všeobecné ustanovenia:

1. Poriadateľ                 : TJ Lokomotíva Vrútky – z poverenia KSTZ ZA

2. Dátum                       : 28.4.2013

3. Miesto                       : Telocvičňa ZŠ V. Dolinského, Martin - Priekopa

4. Riaditeľstvo               : riaditeľ : Rudolf Bukovinský, zabezpečí aj ďalších potrebných

                                         činiteľov  ako hl .rozhodca a pod.

5. Prihlášky                   :  v deň súťaže v mieste konania do 9,00 hod                                                                                                                                6. Náklady                     : Hráči štartujú na vlastné náklady, resp. náklady svojich oddielov

Technické ustanovenia:

7. Predpis                       : Hrá sa podľa Pravidiel stolného tenisu, Súboru predpisov a tohto

                                         rozpisu

8. Súťažné disciplíny     : Dvojhra najml. žiakov a žiačok, štvorhra najml. žiakov

                                         a žiačok, zmiešaná štvorhra                                            

9. Hrací systém               : Dvojhry v I. stupni v skupinách, v II. vyraďovací, štvorhry sa

                                          hrajú vyraďovacím spôsobom

10. Začiatok                   : do 9,00 prezentácia, od 9,30 zahájenie dvojhier

11. Loptičky                   :  Dodá poriadateľ

12. Ceny                         :  Hráči vo všetkých disciplínach umiestnení na 1.-3. mieste

                                          /dve 3. miesta/ obdržia diplomy

13. Postupy                    : Na M-SR postúpia len víťazi vo dvojhrách, ďalších nominuje

                                         SSTZ.

14. Dotácie                     : 100 E na poriadanie MK od KSTZ ZA

15. Podmienky účasti     : Štartujú len hráči narodení v roku 2002 a mladší s platným

                                          registračným preukazom

15.4.2013

               

                                                                                              Ing. Ján Buczacki

                                                                                             predseda KSTZZA

 

—————

Späť