Na najbližšej Konferencii KSTZ sa bude opäť voliť - Predseda KSTZ Žilina zložil funkciu.

16.05.2011 19:48

              Na 19.6.2011 pripravovaná konferencia KSTZ Žilina, ktorá sa bude konať v Ružomberku bude opäť volebná. Predseda KSTZ Žilina Ľuboslav Javorík oznámil Výkonnému výboru, že s okamžitou platnosťou končí vo funkcii predsedu. Do 19.6.2011, teda do  dátumu konferencie ho bude zastupovať bývalý predseda ing.Ján Buczacki.

—————

Späť