Návrhy a námety na zmenu súboru predpisov.

18.01.2013 17:17

Na stránke SSTZ sa objavila výzva na písomné predloženie návrhov na zmenu súboru predpisov. V celom našom hnutí často počuť snahy,  aby sa ten-ktorý predpis upravil,  doplnil,   atd.  Je tu teda možnosť podať rôzne návrhy, samozrejme aj s opodstatneným zdôvodnením, prípadne podporené správnymi argumentami.

Treba teda túto možnosť využiť, adresa je uvedená dolu.

 

Návrhy a námety na zmenu súboru predpisov v textovom znení so  zdôvodnením treba poslať na e-mail sstz1@sstz.sk najneskôr do 31.3.2012

—————

Späť