Návrhy, podnety, novinky.

04.10.2017 13:30

Vážení,

Na poslednej Konferencii bol Výkonný výbor zaviazaný umožniť oddielom, aby mali možnosť vyjadriť svoje  návrhy na úpravy, zmeny, v súťažiach, ktoré výkonný výbor organizuje.

Na tieto témy sa odteraz môžete vyjadrovať písomne a to na E-mailovú adresu frantisekkovac@centrum.sk

Vaše podnety budú spracované a výkonný výbor sa bude  nimi zaoberať. Termín na tieto Vaše vyjadrenia vyprší 31.12.2017.

—————

Späť