Návrhy zmien Súboru predpisov SSTZ

13.04.2011 21:02

VV SSTZ vyzval svojim uznesením všetky KSTZ, aby predkladali svoje návrhy na doplnky a úpravy Súboru predpisov SSTZ.   Tie budú potom následne prejednávané na  celoslovenskej konferencii SSTZ - 2.7.2011 v Bratislave.

Ak sú takéto návrhy, prosíme ich písomne predložiť do 15.mája 2011 E-mailom na adresu    ljstolnytenis@gmail.com

—————

Späť