Nové zápisy o stretnutí

02.10.2010 09:59

Oznamujeme oddielom a klubom pôsobiacim v krajských súťažiach, že sú k dispozícií zápisy o stretnutí s pretlačou, kopírovaním. Možno si ich zakúpiť osobne ale  aj objednať  u predsedu KSTZ p.Ľuboslava Javoríka na jeho známej adrese. Cena jedného zápisu (trojmo) je 0,1 €  Sú to veľmi praktické zápisy na tenších papieroch,  spojené do trojice a samokopírovacie. Odporúčame ich oddielom používať, od budúcej sezóny budú pravdepodobne povinne používané.

—————

Späť