Novým predsedom KSTZ ŽILINA Mgr.Ľuboslav Javorík

03.09.2010 13:59

Na konferencii KSTZ Žilina konanej  dňa 1.9.2010 došlo k zmene na poste predsedu KSTZ Žilina. Verejnou voľbou sa ním stal Mgr.Ľuboslav Javorík z Kysuckho Nového Mesta.  Doterajší predseda ing.Ján Buczacki zostal členom VV KSTZ.  Za vykonávanie funkcie predsedu mu patrí veľké poďakovanie. Novému predsedovi držíme palce, aby sa s problematikou hnutia dokázal hravo popasovať, aby hnutie naďalej napredovalo k prospechu všetkých zainteresovaných.

—————

Späť