Oprava v tlačive "Prihláška"

05.08.2010 17:18

V tlačive "Prihláška" ktorú kluby dostali poštou vznikla nedopatrením chyba, nie je tam zapísaná kategória "starší žiaci a staršie žiačky". Kluby, ktoré chcú žiakov a žiačky do tejto kategórie prihlásiť, stačí ak to do prihlášky dopíšu perom. Tlačivo prihlášky v predchádzajúcom článku je už opravené, takže sa dá stiahnuť aj tam a vypísať správne. Prihlášky na starom tlačive budú ale takisto akceptované. Ďakujeme.

—————

Späť