Otvorený list a reakcia

02.12.2010 09:38

Pán Ľudovít Valárik, zástupca klubu CERESIT Čadca napísal "Otvorený list" predsedovi KSTZ p.Javoríkovi, v plnom znení ho zverejňujeme, aj s reakciou predsedu p.Javoríka. Opäť je na Vás, všetkých, aby ste si urobili úsudok,  prípadne aby ste využili možnosť reagovať.

 

Otvorený list od p. Ľudovíta Valárika

 

Odpoveď p. Javoríka Ľuboslava na Otvorený list

—————

Späť