Oznam - Zmena hracej miestnosti

31.03.2012 11:44

Správa ŠTK 3. ligy  č. 3. (2011/2012)

Zmena hracej miestnosti: Stretnutie 21. kola 3. ligy ŠKST Ružomberok C – Novoť sa z dôvodu kolízie športových podujatí v hale ŠKST Ružomberok uskutoční v náhradnej miestnosti – v telocvični Gymnázia Š. Moyzesa 21 v Ružomberku – vchod do telocvične je z opačnej strany (z ulice D. Makovického) v nezmenenom termíne, t. j. 21. 4. o 10,00 hod.     
Info: Roman Cibulka 0918 979 324


Pozn.: Miesto konania stretnutia 22. kola ŠKST Ružomberok C – Námestovo ostáva nezmenené.    V Ružomberku 27. 3. 2012
                                                                                                             Juraj   Švento
ŠTK   KSTZ Žilina
 

—————

Späť