Predseda oslavuje Šesťdesiatku

11.12.2011 12:08

Predseda KSTZ ŽILINA ing.Ján Buczacki oslávil šetsťdesiate narodeniny. V mene výboru KSTZ ale určite  aj v mene celej stolnotenisovej komunity mu prajeme veľa zdravia, šťastia v práci,  aj v osobnom živote.  A  takisto aj  - veľa úspechov a ešte veľa veľa rokov strávených za stolnotenisovým stolom.

Gratulujeme.

—————

Späť