Preloženie stretnutia

02.10.2012 15:25


 
Prekladám stretnutie 1. kola  2. ligy družstiev mužov SPST Dolný Kubín -  Oravan Námestovo zo dňa  6.10.2012 na 13.10.2012 o 10,00 hod.
 
Po dohode oboch oddielov možno toto stretnutie aj predohrať s nahlásením riadiacemu súťaže.
 
Zdôvodnenie :  Námestovo požiadalo zmeniť pôvodný termín kvôli nominácii jeho hráča Matúša Dika za SR na turnaj do Srbska.
                           Diko je v základe družstva. Napriek komunikácii oboch oddielov sa nepodarilo dohodnúť predohratie uvedeného
                           stretnutia. V zmysle Súboru predpisov je toto stretnutie možné aj dohrávať.


                           Poznámka: Nakoľko je v tomto prípade zainteresovaný predseda ŠTK KSTZ, kvôli nestrannosti som nedal riešiť
                                              tento prípad komisii ŠTK, ktorej by to inak patrilo.
Ing. Ján Buczacki, predseda KSTZZA
 
Obdržia: Laššák, Ing. Kováč, Kolenčík
 

—————

Späť