Preškolenie rozhodcov stolného tenisu

29.10.2013 18:32

V Dlhej nad Oravou  je na deň 30.11.2013 naplánované preškolenie rozhodcov.

Tu sú podrobnosti

—————

Späť