Prihlášky - súťaže mládeže

05.09.2011 08:26

V prílohe je zoznam družstiev mládeže, ktoré sa prihlásili do krajských súťaží družstiev, vyzývame kluby, ktoré majú ešte záujem zapojiť sa do súťaží aby sa v čo najkratšej dobe prihlásili.

Prihlásené družstvá žiactva

—————

Späť