PROPOZÍCIE 1.BODOVACIEHO TURNAJA MLADEŽE (BTM) OPEN RSTZ BRATISLAVA-TRNAVA ROČNÍK 2018/2019

17.09.2018 11:23

V termíne 30.9.2018   -  teda presne vtedy, keď bude podobný turnaj vo Zvolene, ale pre iné kategórie, majú záujemcovia možnosť odohrať bodovací turnaj v Bojničkách. Turnaj je otvorený a je pre kategórie najmladšie žiactvo a dorast.

TU SÚ PROPOZíCIE

—————

Späť