PROPOZÍCIE MAJSTROVSTIEV DORASTU Banskobystrického a Žilinského kraja - ROČNÍK 2021/2022

02.05.2022 10:10

 

 

1.

Kategória

Dorast - nar. 1. 1. 2003 a mladší

 

2.

Dátum konania

8.5.2022

 

3.

Usporiadateľ

MŠK Žiar nad Hronom

 

4.

Adresa hracej miestnosti

Telocvičňa ZŠ Dr. Janského, 965 01 Žiar nad Hronom

 

5.

Riaditeľ turnaja

Ing. Jozef Barniak

 

6.

Hlavný rozhodca

Ing. Jozef Barniak

 

7.

Zástupca hlavného rozhodcu

Igor Valuška

 

8.

Organizačný pracovník (meno, telefonický kontakt)

Ing. Jozef Barniak, M: 0910 500 487

 

9.

Prihlášky doručiť do

 (dátum, hodina)

Do 19:00 6.5.2022 https://turnaje.sstz.sk/

 

10.

Žrebovanie (čas a miestnosť)

V deň turnaja 8:30-9:00 v mieste konania, nasadzovanie podľa aktuálneho SR rebríčka.

 

11.

Vklad

5 EUR za hráča

 

 

 

 

 

12.

Predpis

Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku a týchto propozícií

 

13.     

Súťažné kategórie                              

*dvojhra dorastencov   *dvojhra dorasteniek

* štvorhra dorastencov    *štvorhra dorasteniek

* zmiešaná štvorhra

 

14.  

Systém súťaže

dvojhra - 1.stupeň skupinový na 3 víťazné sety,  2.stupeň vylučovací

štvorhra – vylučovací systém na 3 víťazné sety

 

 

15.

Podmienky štartu

Platná registrácia SSTZ

 

16.

Rozhodcovia

Bez rozhodcov, rozhodujú si hráči

 

17.

Prezentácia

V deň konania turnaja od 7.30 do 8.30

 

18.

Loptičky *** (značka, farba)

Tibhar 40+, biele

 

19.

Ceny

Dvojhry - poháre a diplomy, štvorhry – medaile a diplomy

 

20.

Sťažnosti, protesty

V zmysle súťažného poriadku

 

 

Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov.

Riaditeľ turnaja: Ing. Jozef Barniak                                                    Hlavný rozhodca: Ing. Jozef Barniak

 

—————

Späť