Propozície spoločného bodovacieho turnaja mládeže pre mladšie žiactvo a dorast

06.03.2020 15:03

V Ružomberku sa dňa 22.3.2020 bude konať ďalší spoločný bodovací  turnaj mládeže

Tu sú propozície

—————

Späť