Registračné preukazy

09.11.2009 09:18

Žiadame vedúcich družstiev 2., 3.,  a 4.ligy západ  Žilinského kraja, aby ofotili registr.preukazy hráčov a kopiu poslali na E-milovú adresu juras@szm.sk alebo poštou na adresu: Lubomir Juráš, Jasenová 10, 010 07 Žilina.   Zo 4.ligy východ na adresu lassakm@stonline.sk , prípadne poštou na adresu Milan Laššák č.347 029 57 Oravská Lesná.  Termín:  Do 30.11.2009 Na stránke pinec.info chýbajú údaje o registrácií a chceme tieto údaje doplniť. Snažte sa preto dodržať termín zaslania kopií.

—————

Späť