Sezóna 2010-2011 podklady, dokumenty, zákl.informácie

01.08.2010 21:29

Milí športoví priatelia, funkcionári, hráči. Je zatiaľ ešte obdobie  medzi sezónami, obdobie dovoleniek, no sezóna 2010-2011 je predo dvermi,  a preto Vám výbor KSTZ Žilina predkladá niekoľko podkladov a dokumentov, ktoré sú na úvod sezóny veľmi potrebné.  Je to :

1.Krajský rebríček mužov 1.7.2010

2.Rozpis súťaží 2010-11

3.Spravodaj č.1 2010-11

4.Prihláška do súťaží na ročník 2010-11

5.Tlačivo súpisky družstva

6.Tlačivo "Zápis o stretnutí"

7.Pozvánka na konferenciu

Všetky tieto doklady budú klubom zaslané poštou na vyplnenie, všetky termíny nájdete v prílohách. Ďalšie informácie budú priebežne uvádzané.

—————

Späť