Školenie rozhodcov - Ružomberok

09.09.2021 08:37

VV KSTZ Žilina pripravuje školenie rozhodcov pre Žilinský kraj na predĺženie licencií a samozrejme aj pre nových záujemcov o licenciu rozhodcu. Termín je predbežne stanovený na 1.11.2021 alebo 17.11. 2021 v Ružomberku. Bližšie informácie budú zverejnené neskôr.

—————

Späť