Školenie rozhodcov v Ružomberku

28.08.2019 07:48

ŠKOLENIE  A SEMINÁR  ROZHODCOV

 

 

     Komisia rozhodcov SSTZ v spolupráci s KZST Žilina organizuje v dňa 22.9.2019 školenie rozhodcov na kvalifikačný stupeň licencia D, C, B a A,  a seminár rozhodcov C, B, A na predĺženie licencií, ktorým skončila platnosť, alebo im končí platnosť v r. 2019.

 

Školenie a seminár sa uskutoční na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Hrabovská cesta 1 (miestnosť bude určená dodatočne).

 

Školenie pre nových uchádzačov na kvalifikačný stupeň

licencia D, C, B a A):

 

sa uskutoční  dňa 22.9.2019 od 09.00 hod. Prezentácia pre všetkých účastníkov školenia je od 08.30 hod.  Predpokladané ukončenie školenia je o 18.00 hod

Spoločné predpísané témy vzdelávacieho cyklu absolvujú účastníci  spoločne (napr. pravidlá a súbor predpisov). Potom sa rozdelia na A spolu s B a C spolu s D kde budú prednášané rozdielne témy školenia.

 

Absolventi školenia získajú Osvedčenie o získaní rozhodcovskej licencie ktorá má trvalú platnosť a licenciu rozhodcu C, B a A s platnosťou na 5 rokov. Licencia D má platnosť tri roky.

Školenia z licencie C na licenciu B sa môžu zúčastniť záujemcovia ktorí sú držiteľmi licencie C minimálne 2 roky a  dovŕšili  18 rokov. Školenia z licencie B na licenciu A sa môžu zúčastniť záujemcovia ktorí sú držiteľmi licencie B minimálne 2 roky. Školenia z licencie D sa môžu zúčastniť záujemcovia ktorí dovŕšili 15 rokov. Školenia sa môžu  zúčastniť záujemcovia zo všetkých regiónov SR.

 

     Školenie bude ukončené písomným testom z Pravidiel stolného tenisu, Súboru predpisov SSTZ a Príručky ITTF pre rozhodcov. Uvedené materiály sú publikované na webovej stránke www.sstz.sk  medzi dokumentmi a je potrebné si ich pred príchodom na školenie preštudovať.

 

     Účastnícky poplatok je 17.- € vrátane  poplatku  za udelenie rozhodcovskej licencie a nového odznaku rozhodcu.  Pre licenciu D 15.- € vrátane  poplatku  za udelenie rozhodcovskej licencie a nového odznaku rozhodcu. V prípade záujmu o ubytovanie je potrebné to nahlásiť min. 3 dni vopred, cena ubytovania cca 15.- euro.

 

 

*   *   *

 

 

 Seminár na predĺženie licencií:

 

sa uskutoční dňa 22.9.2019 od 9.00 hod. do 11.00 hod. na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Hrabovská cesta 1. Pre držiteľov rozhodcovskej licencie A, B a C, ktorým skončila platnosť, alebo skončí platnosť licencie do konca r. 2019. Po jeho absolvovaní im bude  predĺžená platnosť licencie o ďalších 5 rokov, do 31.12.2024.

Prezentácia od 8.30 hod. v mieste konania seminára.

Účasť na seminári je podmienkou predĺženia platnosti licencie.

                Pre účastníkov seminára (držiteľov licencií A, B a C) za účelom predĺžnia licencií

je poplatok 10.-€ (vrátane poplatku za predĺženie licencie).

 

*   *   *

 

          Účastníkov školenia a seminára – ktorí sú držiteľmi licencií žiadame aby si priniesli so sebou preukazy rozhodcov.

Účastníci školenia si môžu zakúpiť nové kompletné karty rozhodcov (2 biele, 3 žlté a 3 červené) v cene 7.- €. Nový odznak rozhodcu v hodnote 2.- euro

 

    

 

     Rozhodcov žiadam aby svoj záujem o účasť na školení oznámili na mailovú adresu majabyrbk@gmail.com najneskôr do 19.9.2019.

 

 

 

 

 

     Marián Bystričan                                  Ján  Vaniak

vedúci lektor školenia                  predseda  komisie rozhodcov SSTZ

                                                                                                        v.r.

 

—————

Späť