Školenie rozhodcov

22.11.2012 10:08

Komisia rozhodcov SSTZ v zmysle akreditácie udelenej MŠ SR pre SSTZ, v súlade so  zákonom o športe c. 300/2008 Z.z., organizuje v dnoch 28.-29.12.2012 školenie rozhodcov  na kvalifikačný stupeň 1 (licencia C), 2 (B) a 3 (A) a seminár rozhodcov licencie A,B,C, ktorým skoncila platnosť.
Školenie sa uskutoční v priestoroch Katolíckej univerzity Ružomberok,  Hrabovská cesta 1 (vedľa STH v Ružomberku).
začiatok 28.12.2012 o 15.00 hod.
 

Všetky podrobnosti nájdete tu.

—————

Späť