Školenie trénerov 1.kvalifikačného stupňa

13.02.2013 08:54

Slovenský stolnotenisový zväz pripravuje školenie rozhodcov 1.kvalifikačného stupňa, ktoré sa bude konať v troch etapách, najprv všeobecná časť, potom špecializácia a nakoniec záverečná skúška. Všetko je to podrobne popísané v priloženom súbore,  Garantom školenia je Marián Bystričan, prihlášky treba posielať na adresu:

Marián Bystričan

PO BOX 512,

03401 Ružomberok,

prípadne na E-mail :   majabyrbk@gmail.com

Základné informácie o školení trénerov 1.kvalifikačného stupňa

—————

Späť