ŠKOLENIE TRÉNEROV LICENCIE "D" A PREDĹŽENIE LICENCIÍ (OKREM A) RUŽOMBEROK 14.-16.6.2013

10.06.2013 12:06

V priloženom súbore sú informácie o školení treénerov a predĺžení licencií v Ružomberku.

TU

—————

Späť