Spoločné zasadanie VV KSTZ Žilina a Banská Bystrica

22.06.2022 08:25

 

Zápisnica zo zasadnutia členov oboch výkonných výborov 

KSTZ BB a KSTZ ZA

Dátum a miesto: 18.6. 2022, Ružomberok

Účastníci: KSTZ BB – Ing. Barniak, Bc. Kovács

KSTZ ZA – Ing. Vaverka, JUDr. Ďuračík, Ing. Buczacki, M. Mikušiak

 

Program:

1. Kvalifikácia o postup do 1. ligy SSTZ pre ročníky 2022/2023

a nasledujúce (za podmienky samostatnej 2. ligy medzi krajmi BB a ZA)

2. Súťaže mládeže KSTZ BB a KSTZ ZA pre ročník 2022/2023

 

Priebeh:

k bodu 1

– kvalifikácia sa bude hrať na 2 zápasy systémom doma a vonku;

– zápasy sa budú hrať na plný počet bodov do 14;

– pre prvé stretnutie je u družstva zo ZA kraja. V ročníku 2023/2024 v BB kraji;

– hostia majú pravidelné vylosovanie – X;

– kvalifikácie sa môžu zúčastniť hráči príslušného družstva, ktorí odohrali min. 20%

z celkového počtu stretnutí v súťaži;

– hlavných rozhodcov nominujú príslušné kraje;

– rozhodcov k stolíkom zabezpečí organizátor stretnutia;

– termín na odohratie kvalifikácie je do 31.5.2023;

– víťaz kvalifikácie postúpi do 1. ligy SSTZ – východ;

k bodu 2

– v súťažnom ročníku 2022/2023 príslušné KSTZ zorganizujú min. 4 spoločné KBT (1 pre

každú vekovú kategóriu);

– v súťažnom ročníku 2022/2023 nebudú spoločné MK mládeže;

– pre kvalifikácie o postup na MSR 2023 družstiev starších a mladších žiakov navrhne do

1.10.2022 termín KSTZ ZA;

 

Spracoval: Ing. Jozef Barniak, 20.6.2022

KSTZ BB KSTZ ZA

Zápisnica zo zasadnutia členov výkonných výborov
 
KSTZ BB a KSTZ ZA
 
Dátum a miesto: 18.6. 2022, Ružomberok
Účastníci: KSTZ BB – Ing. Barniak, Bc. Kovács
 
KSTZ ZA – Ing. Vaverka, JUDr. Ďuračík, Ing. Buczacki, M. Mikušiak
 
Program:
 
1. Kvalifikácia o postup do 1. ligy SSTZ pre ročníky 2022/2023
a nasledujúce (za podmienky samostatnej 2. ligy medzi krajmi BB a ZA)
2. Súťaže mládeže KSTZ BB a KSTZ ZA pre ročník 2022/2023
 
Priebeh:
k bodu 1
– kvalifikácia sa bude hrať na 2 zápasy systémom doma a vonku;
– zápasy sa budú hrať na plný počet bodov do 14;
– pre prvé stretnutie je u družstva zo ZA kraja. V ročníku 2023/2024 v BB kraji;
– hostia majú pravidelné vylosovanie – X;
– kvalifikácie sa môžu zúčastniť hráči príslušného družstva, ktorí odohrali min. 20%
z celkového počtu stretnutí v súťaži;
– hlavných rozhodcov nominujú príslušné kraje;
– rozhodcov k stolíkom zabezpečí organizátor stretnutia;
– termín na odohratie kvalifikácie je do 31.5.2023;
– víťaz kvalifikácie postúpi do 1. ligy SSTZ – východ;
k bodu 2
– v súťažnom ročníku 2022/2023 príslušné KSTZ zorganizujú min. 4 spoločné KBT (1 pre
každú vekovú kategóriu);
– v súťažnom ročníku 2022/2023 nebudú spoločné MK mládeže;
– pre kvalifikácie o postup na MSR 2023 družstiev starších a mladších žiakov navrhne do
1.10.2022 termín KSTZ ZA;
 
Spracoval: Ing. Jozef Barniak, 20.6.2022
KSTZ BB KSTZ ZA

—————

Späť