Spoločný bodovací turnaj mládeže krajov ZA a BB 27.9.2020

18.09.2020 11:32

 

 

PROPOZÍCIE Bodovacieho TURNAJA MLÁDEŽE

Banskobystrického a  Žilinského kraja - ROČNÍK 2020/2021

 

Vekové kategórie:najmladšie žiactvo nar. 1. 1. 2010 a mladší

 

staršie žiactvo  nar. 1. 1. 2006 a mladší

 

 

2.Dátum konania27.9.2020

UsporiadateľTJ Slávia TU Zvolen

Adresa hracej miestnosti : Telocvičňa TU vo Zvolene, J.Krála 1

Riaditeľ turnaja: Andrej Jankech

Hlavný rozhodca: Zuzana Perháčová

Zástupca hlavného rozhodcu : Jaroslav Zliechovec

Organizačný pracovník (meno, telefonický kontakt):  Zuzana Perháčová , 0903560916, zperhacova@gmail.com,

Prihlášky doručiť do (dátum, hodina)  Do 19:00 26.9.2020 https://trn.sstz.sk/

Žrebovanie (čas a miestnosť) V deň turnaja 8:30-9:00 v mieste konania, nasadzovanie podľa aktuálneho SR rebríčka.

VKLAD 5 EUR za hráča

Stravovanie:  BUFET

Predpis: Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku, predpisu pre usporiadanie SPM a týchto propozícií

Súťaže: Dvojhra

Podmienky štartu:  

Turnaja sa môžu zúčastniť hráči s platným registračným preukazom vo veku zodpovedajúcemu kategórii turnaja, alebo mladší. Aj v prípade kategórie najml. žiakov a žiačok je povinný reg. preukaz. Platnosť registrácie sa kontroluje elektronicky. V prípade nezrovnalosti je hráč povinný preukázať platnosť registrácie registračným preukazom.  Hráči s cudzou štátnou príslušnosťou musia byť klasifikačnou komisiou zaradení do SR rebríčka v príslušnej vekovej kategórii.

Rozhodcovia : Bez rozhodcov, rozhodujú si hráči

Prezentácia : V deň konania turnaja od 7.30 do 8.30

Loptičky *** (značka, farba) :Tibhar 40+, biele

Ceny: Poháre a diplomy

Sťažnosti, protesty: V zmysle súťažného poriadku

Všeobecné ustanovenia:

V priestoroch školy mimo hracej plochy je povinné nosenie zakrytia horných dýchacích ciest.

Hráči ktorí nebudú v deň konania turnaja do 8.30 odprezentovaní, budú z turnaja vylúčení bez možnosti  opätovného zaradenia. Meškanie v prípade nepredvídaných okolností je potrebné telefonicky nahlásiť najneskôr do 8.30 v deň konania turnaja organizačnému pracovníkovi.

Turnaj nie je poistený, hráči hrajú na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu v rámci platných predpisov.

 

Riaditeľ turnaja:      Andrej Jankech             , v.r.                        Hlavný rozhodca        v.r. Zuzana Perháčová

 

Vklad

 

—————

Späť