Štefanský turnaj v Kremnici - pozvánka

24.12.2014 09:57

Stolnotenisový oddiel TJ Kremnica pozýva záujemcov na jubilejný 60. ročník stolnotenisového turnaja.

 

Propozície 60. ročníka Štefanského turnaja v stolnom tenise
konaného v Kremnici dňa 26.12.2014
 
Usporiadateľ : Stolnotenisový oddiel TJ Kremnica
Termín : 26.12.2014 o 8,00 hod. v piatok
Miesto : Mestská telocvičňa Kremnica
Prezentácia : 8,00 – 9,00 hod. štartovné : 5€
Losovanie : 9,00 – 9,30 hod.
Protesty: do 10 min. hlavnému rozhodcovi po vyhlásení predbežných výsledkov
s vkladom 4 €
Riaditeľ turnaja : Ing. Ľubor Kraus
Hlavný rozhodca : p. Jozef Petrík
Tajomník turnaja : p. Vladimír Hudka
Prihlášky na turnaj : e-mailom : krauslubor@yahoo.com, tel.: 0903 739 983
                                                         do 25.12.2014
  prihláška musí obsahovať: meno a priezvisko celý dát. nar. a názov oddielu


B/ Technické ustanovenia : hrajú sa dvojhry v skupinách každý s každým,
Hráči do skupín budú nasadení podľa umiestnenia v rebríčku slovenskom, krajskom, oblastnom, ostatní budú vylosovaní.
Hráči ktorí obsadia prvé miesto v skupine budú nasadení do pavúka, hráči z druhého miesta budú k nim vylosovaní. Ďalej sa hrá vyraďovacím spôsobom.
 
 
Hráči ktorí skončia v skupinách na treťom mieste budú  nasadení do pavúka
útechy a ostatní k nim budú vylosovaní. Ďalej sa hrá vyraďovacím spôsobom.
Súťaž štvorhier sa nasadia do pavúka najlepšie dvojice podľa umiestnenia v rebríčku slovenskom, krajskom, oblastnom, ostatní budú vylosovaní.
Ďalej sa hrá vyraďovacím spôsobom.
 
Ceny : prví traja budú odmenení vecnými cenami
 
Rôzne : -  bude zabezpečený bufet s občerstvením
              -  za zdravotný stav si zodpovedá každý sám
za odložené veci organizátor nezodpovedá 
Organizátor tohto turnaja si vyhradzuje právo zmeny týchto propozícii !!!
 
Športu zdar a stolnému tenisu zvlášť.
 
V Kremnici dňa :  14.12.2014
                                                                                              Ing. Ľubor Kraus
                                                                                              riaditeľ turnaja
 

 

 

 

Ing. Ľubor Kraus - LUKRA
ČSA č. 423
96701 Kremnica

Mob. 0903739983

—————

Späť