Súťaže družstiev pre rok 2014/2015 - právo štartu.

31.05.2014 16:31

Po skončení dlhodobých súťaží družstiev mužov pre sezónu 2013/2014 , ktoré riadi  KSTZ  Žilina a po ukončení barážových stretnutí sa vykryštalizovali tabuľky súťaží, ktoré hovoria o tom,  ktoré družstvá si vybojovali právo štartu v jednotlivých súťažiach pre budúcu sezónu. Je teraz na jednotlivých kluboch, či toto právo štartu aj využijú,  alebo budeme svedkami nejakých prevodov súťaží. 

 

Právo štartu pre sezónu  2014/2015  -  tabuľky

 

—————

Späť