Ukončenie súťaží

14.03.2021 13:33

Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie výkonný výbor KSTZ Žilina rozhodol, že UKONČUJE súťažný ročník 2020/2021. Všetky doterajšie výsledky sú anulované. Príprava nového ročníka počíta s tým , že všetci doterajší účastníci súťaží ostávajú vo svojích súťažiach , nikto nezostupuje a ani nepostupuje. Zaplatené súťažné vklady sa presúvajú do budúceho ročníka

Kováč František-predseda ŠTK

—————

Späť