UKONČENIE SÚŤAŽNÉHO ROČNÍKA 2019/20

04.06.2020 23:53

Výkonný výbor KSTZ Žilina na svojom zasadnutí dňa 4.6.2020 rozhodol, že UKONČUJE súťažný ročník 2019/20 bez dohrávania doteraz neodohratých stretnutí. Výsledky jednotlivých súťaží ostávajú v platnosti v stave v akom boli prerušené. Výbor vychádzal pri rozhodovaní z týchto skutočností:

- zabezpečenie podmienok stanovených pre prevádzkovanie vnútorných halových športových podujatí je problematické, komplikované a rozporuplné

- Slovenský stolnotenisový zväz rozhodol že sezóna pre súťaže družstiev ostáva túto sezónu do 30.6.2020, čo je málo času na realizáciu nevyhnutného tréningového procesu a dohratie zostávajúcich stretnutí vrátane baráží a tiež dohodnutie prípadných nových termínov s majiteľmi  či prevádzkovateľmi objektov kde kluby hrajú, hlavne čo sa týka škôl a športových hál

- pre niektoré kluby sa skomplikovala dostupnosť školských telocviční z dôvodu zákazu vstupu a používania priestorov školy iným osobám ako sú žiaci  a učitelia

- záujem o dohratie súťaží bol  podľa ankety ktorá na túto tému prebehla nedostatočný

V súvislosti s týmto rozhodnutím výbor prijal tieto opatrenia:

- do vyšších súťaží postupuje len víťaz príslušnej súťaže

- do nižších súťaží zostupuje len družstvo umiestnené na poslednom mieste, pričom môže nastať situácia, že sa niektorá zo súťaží rozšíri v budúcom ročníku na vyšší počet účastníkov

- baráže sú túto sezónu z vyššie uvedených dôvodov nerealizovateľné


Žiadame teda víťazov jednotlivých súťaží o potvrdenie účasti vo vyššej súťaži v budúcom ročníku a to do 30.06.2020

Bližšie informácie zo zasadania výboru nájdete v priebehu najbližších dní v sekcii Zápisy z VV


Kováč František

predseda ŠTK

—————

Späť