Ukončenie súťažného ročníka 2021/22

22.01.2022 12:09

Výkonný výbor KSTZ ZA na svojom zasadnutí dňa 19.01.2022 rozhodol že ukončuje súťažný ročník 2021/22 . Dôvodov je súčasná a aj predpokladaná pandemická situácia, keď v súčasnom režime OP je príliš veľa klubov ktoré nespĺňajú tento režim a predpoklad jeho zmeny v blízkej budúcnosti je nereálny aj z dôvodu očakávaného prepuknutia nákazy variantom Omikron. Problémom sú u niektorých klubov aj hracie priestory, ktoré môžu byť zo dňa na deň uzavreté. Súťažný ročník sa začal v režime OTP, ktorý bol predpokladom pre reálny priebeh a dokončenie súťaží, no v režime OP to už nie je reálne.

KSTZ Žilina zároveň chce pre kluby ktoré majú možnosť a záujem hrať v režime OP ponúknuť alternatívnu súťaž pod priebežným názvom Krajský pohár KSTZ Žilina 2022. Formát súťaže sa vytvára, priebežne by išlo o šesťkolovú súťaž hranú švajčiarskym systémom

Bližšie informácie jednak o zasadaní VV a jednak o prípravách Krajského pohára budú zverejnené v najbližších dňoch

Kováč František - predseda ŠTK

 

—————

Späť